نحوه ی انتخاب فیلم برای نمایش هفتگی بر اساس آرائی است که اعضای اصلی گروه به فیلم های موجود در پایگاه داده های گروه می دهند.

اعضای گروه فیلم ایرانیان کالج استیشن می توانند فیلم های پیشنهادی خود را در اینجا بگذارند و به فیلم های دیگر رای بدهند.

Advertisements