برنامه دوم جلسه فیلم را چهارشنبه 6 اکتبر با اکران «توت فرنگی های وحشی» محصول 1957 پی می گیریم
با توجه به دغدغه برخی دوستان بابت برنامه اکران در هفته های آینده
لازم است در جلسه در خصوص 1- روز اکران فیلم در آینده و 2- هفتگی بودن یا نبودن این اکران تصمیم بگیریم
با این حساب قرار اولیه ما باشد چهارشنبه ساعت 8  مجتمع آقای بهزاد خان

http://www.youtube.com/watch?v=fs_j7y_QyM8&feature=related

Advertisements