بنا به درخواست مکرر گروه فیلم ایرانیان کالج استیشن، سینمارک به زودی فیلم جدایی نادر از سیمین را اکران خواهد کرد.

http://www.cinemark.com/movie-detail.aspx?node_id=46952

اطلاعات دقیق تر بابت تماشای گروهی فیلم به زودی اعلام خواهد شد.

 

Advertisements