به اتفاق دیگر دانشجویان ایرانی تگزاس ای اند ام و به بهانه مراسم اهدای جوایز اسکار دور هم جمع شدیم تا ارمغان ارزشمن آقای اصغر فرهادی و همکارانش در فیلم جدایی نادر از سیمین را جشن بگیریم. این لحظه های پر شور را به اشتراک می گذاریم تا به شادمانی همه ایرانیان پیوند بخورد.

 

لحظه اعلام نتایج بهترین فیلم خارجی اسکار ۲۰۱۲ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه تگزاس ای اند ام.

Advertisements